Έμπνευση

Όταν λύθηκε το χέρι,
δημιούργησε απλά μια μορφή.

Όταν ελευθερώθηκε η μνήμη
η εικόνα συνδέθηκε αβίαστα με την ελληνική παράδοση.

Όταν συντονίστηκε η καρδιά,
αναγνώρισε την Ελλήνων μάνα, κόρη και γιαγιά,

τη δική μας Μαρίκα

Χαίρω πολύ

Έλλη Πόλα