Τα Προϊόντα Mας

Ευχές, φωτογραφίες, συνταγές
αποτυπώνονται σε υλικά με σεβασμό επιλεγμένα.
Όλα ‘κομμάτια’ της Μαρίκας.
Τα κεραμικά συνδεόμενα με την μακράν τέχνη του τόπου.
Το ξύλο και το οικολογικό χαρτί
από την Ελληνική γη παρμένα.
Η γιούτα νεόφερτη, μα χαρισμένη από τα ξένα
για της Μαρίκας την απέραντη αγκαλιά.